CFP

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopols­kiej Konferencji Naukowej Seriale interesować będą m.in.:

 • zależności pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania narracji seryjnych i treści serialowych;
 • konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana);
 • seriale animowane;
 • seriale z różnych stron świata
 • gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;
 • zjawiska binge watching (binge viewing);
 • platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego;
 • legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali
 • wpływ środowiska fanowskiego naseriale i sposoby ich percepcji;
 • produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze;
 • kampanie promocyjne seriali;
 • produkcja seriali i decyzje castingowe;
 • rola seriali w życiu społecznym (serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej);
 • nagrody branżowe;
 • muzyka w serialach;
 • zjawiska franczyzy, crossoveru, uniwersów seryjnych i serialowych;
 • adaptacja, remediacja;
 • kontynuacja po latach, remake, reboot;
 • produkcje przełomowe i kultowe;
 • kontrowersje;
 • seriale w czasach COVID.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seriale.ekonferencja@gmail.com mija 10 czerwca 2021. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: kulturaseriali.wordpress.com

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama